Bart Knaeps

Bart KNAEPS is geboren op 9.3.1967 te Oostende. Hij volgende middelbare school aan het K.A. te Oostende, waar hij afstudeerde in de richting Latijn-Grieks-Wiskunde.


Universitaire studies werden gevolgd aan de V.U.B., met het behalen van een bijzondere licentie in fiscaal recht.


Sedert 1 september 1990 is Bart KNAEPS ingeschreven aan de Balie te Hasselt, alwaar hij zijn stage heeft doorlopen bij Mter Philippe LEKENS en Willem DESCAMPS.

 

 

Bart KNAEPS houdt zich bezig met het actief beheer van de lopende dossiers, zowel op sociaalrechtelijk, fiscaalrechtelijk, burgerrechtelijk en handelsrechtelijk vlak.